gac an yen

Ân Đa

Âm nhạc & Điện ảnh.

Độc đáo đàn đáy

Như Giáo sư Trần Văn Khê đã nói: “Ca Trù là sự phối hợp đa dạng, tinh vi, nhuần nhuyễn giữa thi ca và âm

Tâm lý của quãng nhạc

Tâm lý quãng là tính chất vật lý của quãng tác động vào giác quan người nghe, nói một cách khác gợi cho người nghe