gac an yen

Ân Đa

Âm nhạc & Điện ảnh.

Âm nhạc trong kịch nói

Trong sân khấu luôn có sự tham gia của nghệ thuật âm nhạc. Từ những hình thức sơ khai của sân khấu như các trò

Pixar kể chuyện theo Todorov - 2

Pixar kể chuyện theo Todorov

Tzvetan Todorov (1939-2017) là nhà nghiên cứu văn học theo hướng cấu trúc. Ông là người Pháp gốc Bulgaria. Todorov cho rằng chức năng chính

Lễ hội người chết ở Mexico - 1

Lễ hội người chết ở Mexico

Năm 2008, UNESCO đã công nhận “Lễ hội người chết” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ kỷ

Ấn tượng chìm và mọc - 1

Ấn tượng chìm và mọc

Hôm nay Gác nằm nghe “Giáo đường chìm đắm” (La Cathédrale Engloutie) của Debussy, là prelude số 10 trong tổng số 24 prelude của ông.