gac an yen

Ân Đa

Âm nhạc & Điện ảnh.

Chopin và cơn mưa đầu mùa - 1

Chopin và cơn mưa đầu mùa

Mấy hôm nay Sài Gòn âm u, muốn mưa, tưởng chừng mưa to nhưng vẫn chưa mưa được. Người ta dự đoán sẽ có những