gac an yen

Điểm nhìn của nhân vật – Point Of View

Quay phim dưới góc độ chủ quan nghĩa là thu hình theo tầm nhìn của một khán giả nhập cuộc vào với sự việc xảy ra trên màn ảnh. Khán giả được nhà làm phim lôi kéo vào câu chuyện trong phim.

Điểm nhìn của nhân vật - Point Of View
                   Điểm nhìn của nhân vật – Point Of View

Những ví dụ rất hay cho thủ pháp quay theo góc độ chủ quan

Khán giả cảm nhận cùng những gì nhân vật cảm nhận