gac an yen

Tên các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng

Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng được chia làm 4 bộ với tổ chức như link sau:

https://gacanyen.com/to-chuc-cua-mot-dan-nhac-giao-huong/

Tên các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng
Vị trí các nhạc công và nhạc trưởng trên sân khấu

Trong đó gồm các bộ:

1. Bộ gỗ

https://gacanyen.com/cac-nhac-khi-trong-dan-nhac-giao-huong-bo-go/

2. Bộ đồng

https://gacanyen.com/cac-nhac-khi-trong-dan-nhac-giao-huong-bo-dong/

3. Bộ gõ

https://gacanyen.com/cac-nhac-khi-trong-dan-nhac-giao-huong-bo-go-2/

  4. Bộ dây

https://gacanyen.com/cac-nhac-khi-trong-dan-nhac-giao-huong-bo-day/

Tên gọi cụ thể các nhạc cụ theo tiếng Anh, Ý, Pháp, Đức

Tên các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng
Bộ gỗ và đồng

 

Tên các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng
Bộ gõ

 

Tên các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng
Bộ dây