gac an yen

Ân Đa

Âm nhạc & Điện ảnh.

Khi âm nhạc đi giật lùi

Khi âm nhạc đi giật lùi

Đi giật lùi cũng là một thủ pháp sáng tác của âm nhạc. Ở chương III bản giao hưởng số 47 giọng G Major, Haydn

Làm phim kiểu Dogme95

Quy tắc làm phim Dogme95 gồm 10 luật (còn được gọi là “Lời thề trinh khiết”) ra đời năm 1995. Luật này được đặt ra

Hợp âm trên âm nền át âm

Các hợp âm xếp trên âm nền át âm có thể là hợp âm thuận hoặc nghịch và nên được giải quyết về hợp âm