gac an yen

Tam giác phơi sáng trong nhiếp ảnh

Tam giác phơi sáng trong nhiếp ảnh gồm 3 thành phần là: Khẩu độ (Aperture), tốc độ (Shutter Speed) và ISO.

Khẩu độ là độ mở của ống kính, cho phép ánh sáng vào nhiều hay ít, ký hiệu là f. Khẩu độ càng lớn thì DOF (Depth of Field) càng nông và ngược lại.

Clip giải thích về khẩu độ (Sưu tầm)

Tốc độ là thời gian màn trập đóng mở, hay còn gọi là thời gian phơi sáng, ký hiệu là s. Tốc độ càng lớn thì càng bắt đứng chuyển động và ngược lại.

Clip giải thích về tốc độ (Sưu tầm)

ISO là độ nhạy sáng của cảm biến (sensor). Trị số ISO càng nhỏ thì ảnh càng mịn (ít noise) và ít nhạy sáng hơn.

Clip giải thích về ISO (Sưu tầm)

Mối liên hệ giữa các thành phần trong tam giác phơi sáng

Clip giải thích về mối liên hệ giữa khẩu độ – tốc độ và ISO trong tam giác phơi sáng (Sưu tầm)

Như vậy trong quá trình chụp ảnh, tùy theo ý tưởng chụp điều gì (Nông/sâu của trường ảnh hay sự tĩnh/động của ảnh) mà ta ưu tiên thành phần tương ứng là khẩu độ hoặc tốc độ trong tam giác phơi sáng. ISO là yếu tố dùng để cân bằng và điều chỉnh lượng nhạy sáng sau khi đã lựa chọn hai thành phần kia.

Ví dụ: Hình ảnh ưu tiên khẩu độ

Ví dụ: Hình ảnh ưu tiên tốc độ