gac an yen

Biển đêm

Em nhìn biển đêm
Đo cuộc tình sâu thẳm
Anh nhìn biển thẫm
Thả mộng ước xa dần

– An Yên