gac an yen

Một ngày

Con đường đã đi qua
Một ngày hóa đẹp lạ
Cuộc tình đã đi qua
Một ngày hóa thây ma

– An Yên