gac an yen

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng – Bộ gõ

Dàn nhạc giao hưởng được chia thành 4 bộ là: Gỗ, đồng, gõ dây. Bộ gõ đóng vai trò phong phú nhất về số lượng nhạc cụ. Các nhạc cụ thuộc bộ này được chia làm 2 loại là gõ định âm (có cao độ) và gõ không định âm (không có cao độ).

Các nhạc khí thuộc bộ gõ

Trống Timpani

Các loại nhạc khí gõ khác