gac an yen

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng – Bộ gõ

Dàn nhạc giao hưởng được chia thành 4 bộ là: Gỗ, đồng, gõ dây. Bộ gõ đóng vai trò phong phú nhất về số lượng nhạc cụ. Các nhạc cụ thuộc bộ này được chia làm 2 loại là gõ định âm (có cao độ) và gõ không định âm (không có cao độ).

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng - Bộ gõ 1Các nhạc khí thuộc bộ gõ

Trống Timpani

Các loại nhạc khí gõ khác