gac an yen

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng – Bộ đồng

Dàn nhạc giao hưởng được chia thành 4 bộ là: Gỗ, đồng, gõ dây. Bộ đồng dùng để tạo cao trào, bùng nổ cho tác phẩm. Những nhạc cụ thuộc bộ này là: Kèn Cor (cũng có thể xếp vào bộ gỗ do màu âm của nó), Trumpet, Trombone, Tuba… Việc sử dụng những nhạc cụ này tương đối dè dặt để tránh gây mệt mỏi cho người nghe và cân bằng âm lượng cho dàn nhạc

Các nhạc cụ thuộc bộ đồng

Kèn Cor (French Horn)

Kèn Trumpet

Kèn Trombone

Kèn Tuba