gac an yen

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng – Bộ gỗ

Dàn nhạc giao hưởng được chia thành 4 bộ là: Gỗ, đồng, gõ dây. Bộ gỗ là bộ phong phú nhất về âm sắc nhạc cụ. Các nhạc cụ thuộc bộ này chủ yếu đi giai điệu, các bè phức điệu và cũng khá hoàn chỉnh về mặt hòa thanh. Các nhạc cụ thuộc bộ này là: Flute, Piccolo, Oboe, Cor Anglais, Clarinet, Bass clarinet, Basoon, Contrabassoon… Ngoài ra kèn saxophone có thể là khách mời của bộ này.

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng - Bộ gỗ 1Các nhạc khí thuộc bộ gỗ

Piccolo

Flute

Oboe

Cor Anglais

Clarinet

Bass clarinet

Bassoon

Contrabassoon