gac an yen

Hai bông hồng

Em gửi tặng anh
Một bông hồng xanh
Bởi vì anh
Thích tông màu lạnh

Anh gửi lại em
Một bông hồng kem
Bởi vì em
Yêu tình Lọ Lem

– An Yên