gac an yen

Một cú zoom máy có thực sự đáng ghét?

Một số nhà quay phim khuyên nên hạn chế, một số khác thì cực đoan trong việc nói không với cú Zoom máy.

Một cú zoom máy có thực sự đáng ghét? 1

Một cú Zoom có thực sự đáng ghét như vậy không?

Zoom in phần mở đầu phim “The conversation” (1974)

Zoom in + out phim “Điềm mật mật” (1996)