gac an yen

Tổ chức của một dàn nhạc giao hưởng

Dàn nhạc giao hưởng được hình thành, phát triển và định hình một cách cực kỳ khoa học. Nó được tổ chức thành 4 bộ với tên gọi và thứ tự trình bày trên bản tổng phổ dành cho nhạc trưởng là: Bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và bộ dây. Điều khiển dàn nhạc giao hưởng là nhạc trưởng. Cùng Gác tìm hiểu về tổ chức của dàn nhạc giao hưởng nhé.

Sơ đồ bố trí dàn nhạc giao hưởng trên sân khấu

Các thành viên thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng

Các thành viên thuộc bộ đồng trong dàn nhạc giao hưởng

Các thành viên thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng

Các thành viên thuộc bộ dây trong dàn nhạc giao hưởng

Dàn nhạc giao hưởng trình diễn

Gác sẽ giới thiệu về các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng ở bài sau nhé.