gac an yen

Viễn ảnh

Em ngay đây sao anh chẳng thấy?
Cứ mải nhìn về một cõi xa xăm
Ở nơi đó chắc nắng vàng mây trắng
Em nơi này lặng lẽ đội mưa dầm
– An Yên