gac an yen

Quên

Anh lặng lẽ đến 
Vội vã đi 
Những cuộc hẹn không tên 
Nhắc lại anh chẳng nhớ 
Em cũng giả vờ quên 

– An Yên