gac an yen

Giả sử

Chúng mình cùng yêu Chopin
Yêu bản Nocturne cung đô thăng thứ
Anh hỏi em lỡ đêm kia giả sử
Anh không còn yêu em nồng nàn như cũ
Em nghĩ gì khi nghe lại Chopin?

An Yên