gac an yen

Giật mình

Hôm nay em tỉnh giấc
Đã giữa ngày mới rồi
Tưởng giật mình đêm qua
Vì nhớ anh cả tối

– An Yên