gac an yen

Nhọc nhằn

Ai nói tình yêu không nhọc nhằn?
Nhọc từ chập chững thuở đi săn

– An Yên