gac an yen

Thiếu

Anh đáng thương thật đấy
Cứ yêu là hết mình
Nhưng anh ơi cuộc tình
Đừng để no… nó chết

– An Yên